هشدار عبدالناصر همتی درباره نتیجه قهر با صندوق انتخابات ۱۴۰۳

رییس پیشین بانک مرکزی گفت: ‌در ⁧انتخابات ۱۴۰۳ یک نگاه درست می تواند آغازی برای پایان گذشته باشد.

به گزارش جهان مانا، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

قهر با صندوق در ⁧ انتخابات ۱۴۰۰ ⁩ نتیجه اش، تفوق نگاه اقلیتی شد که شرایط امروز ایران حاصل آن است. ‌

در ⁧ انتخابات ۱۴۰۳ یک نگاه درست می تواند آغازی برای پایان گذشته باشد.

توییت همتی

دیدگاه