عکس خاص یامین پور از قالیباف و سعید جلیلی

وحید یامین پور فعال سیاسی نزدیک به جبهه پایداری، تصویری از جلیلی و قالیباف منتشر کرد که شایعه انصراف یکی از آن دو را تقویت میکند.

به گزارش جهان مانا، یامین پور زیر این عکس نوشت:

حُسنت به اتفاقِ ملاحت جهان گرفت

آری، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت

جلیلی و قالیباف و جلیلی

دیدگاه