اولین پست سرمربی اسپانیایی پرسپولیس

سرمربی جدید پرسپولیس ، اولین استوری خود را منتشر کرد. پست خوشامدگویی پرسپولیس را در استوری منتشر کرد.

به گزارش جهان مانا، پرسپولیس پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مطرح شدن اسامی مختلف، خوان کارلوس گاریدو اسپانیایی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.

گاریدو که این روزها در آلمان و مشغول تماشای مسابقات اسپانیا در یورو ۲۰۲۴ است، باید زودتر به تهران بیاید تا کار خود را در پرسپولیس شروع کند.

این سرمربی ساعاتی بعد از معرفی‌اش در پرسپولیس، پست خوشامدگویی صفحه پرسپولیس را در استوری اینستاگرام خود قرار داد.

اولین استوری خوان کارلوس گاریدو

دیدگاه