تصویر بحث برانگیز از حاشیه مناظره آخر کاندیداها

تصویر بحث برانگیز از حاشیه مناظره امروز در فضای مجازی منتشر شده و ظاهرا برنامه یکی از کاندیداها برای اقتصاد کشور است که خط خطی شده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار