عکس معناداری که سایت حسن روحانی از رای دادن او منتشر کرد

عکس معناداری که سایت حسن روحانی از شرکت کردن او در انتخابات منتشر کرد، حدیثی از حضرت علی (ع) دارد که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

به گزارش جهان مانا ، تابلویی که در مدرسه نصب شده حدیثی از حضرت علی است که فرموده‌اند: هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست.

 

دیدگاه