سوال چالشی سعید حجاریان از جلیلی درباره انقلاب مخملی

سعید حجاریان پنجمین سوال جنجالی خود را از سعید جلیلی پرسید.

به گزارش جهان مانا، سعید حجاریان، تئوریسین سیاسی جبهه اصلاحات، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سعید جلیلی نوشت:

جنابعالی «سمن»ها را طرح غرب دانسته‌ و پوششی برای انقلاب مخملی خوانده‌اید. با توجه به تسلط‌تان بر مسائل جهانی، اولاً انقلاب مخملی مربوط به کدام رژیم‌هاست؟ و ثانیاً، نقش مثبت «سمن»‌ها را بناست بر دوش کدام نهاد مستقل و دارای وجهه‌ی مثبت بگذارید؟

 

دیدگاه