حمله تند پسر پناهیان به مشاور ارشد جلیلی: شما باید حساب پس بدهید به این راحتی نیست!

رضا پناهیان به توئیت امیرحسین ثابتی واکنش نشان داد.

به گزارش جهان مانا، امیرحسین ثابتی مشاور سعید جلیلی بعد از اعلام غیر رسمی نتایج انتخابات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :

«امام علی علیه السلام

روزگار دو روز است؛ روزی به کام تو و روزی به زیان تو. چون به کام تو بود، سرمست مشو و چون به زیان تو بود، غمناک مباش؛ زیرا هردومایه آزمایش توست....»

در این راستا، رضا پناهیان پسر علیرضا پناهیان در واکنش به او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«به همی راحتی؟

توهم زدید، تخریب کردید، لجاجت کردید بعد بگویید روزی علیه تو؟!

شما باید حساب پس بدید

به این راحتی نیست.»

 

دیدگاه