فیلم/ رفتار غیر بهداشتی نانسی پلوسی در مجلس آمریکا

ماسک تزئینی نانسی پلوسی و تماس دست او با بینی اش، هنگام سخنرانی در مجلس نمایندگان آمریکا بازتاب زیادی در خبرگزاری های دنیا داشته و با توجه به بحران شیوع کرونا، مورد انتقاد قرار گرفته است.

دیدگاه