فیلم/ جنجال به خاطر رقص غنایی با جسد یک کرونایی

رقص پرسنل یک بیمارستان با جسد یک بیمار کرونایی مْرده، جنجال زیادی در فضای مجازی برپا کرد. هرچند ظاهرا هدف پرستاران با انجام رقص غنایی این بوده است که به مردم یادآوری کنند که همچنان در خانه بمانند اما اعتراضات زیادی به کار آنان شده است.

دیدگاه