تصاویر کمترمنتشرشده از ویلاها و آپارتمان‌های ضبط شده اکبر طبری

اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه به خاطر ارتکاب جرم های متعددی نظیر ارتشا حکم 31 سال حبس گرفت و بخشی از اموالش از جمله تعدادی ویلا ، زمین و آپارتمان هایش ضبط شد.

دیدگاه