فیلم/  شوخی جالب رئیس جمهور با وزیر بهداشت

کتر روحانی رئیس جمهور امروز در آئین گرامیداشت روز پرستار ، در بررسی معوقه عقب افتاده دانشگاه‌ها با سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان مزاح کرد.

دیدگاه
اخبار بازرگانی