هوادار پورتو با نشان دادن پرچم ایران از طارمی چه خواست؟ + عکس

مهدی طارمی به واسطه عملکردی که در پورتو داشته، به ستاره‌ای محبوب میان هواداران این تیم پرتغالی تبدیل شده است.

در همین راستا، یکی از هواداران پورتو درخواستش را روی پرچم ایران نوشت و آن را در دست گرفت. 

درخواست این هوادار از طارمی این بود که پیراهنش را به او بدهد.

 

درخواست هوادار از طارمی

دیدگاه