اینستاگرام رسول خادم از دسترس خارج شد

صفحه رسول خادم در اینستاگرام، قهرمان سابق پایگاه خبری بهار نیوز جهان و المپیک پس از انتشار پُستی درباره به سالگرد اعتراض‌ها از دسترس خارج شد.

 رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک در واکنش به سالگرد اعتراض ها پستی را منتشر کرده بود با این مضمون که «همین جوری که می‌سوزم، بسوزی، کفن بهر عزیزونت بدوزی ... که کُشتی یار ما رو، بی‌مروت ...»

photo_2023-09-16_15-34-22

دیدگاه