دل هواداران هنوز با مورینیو است! + عکس

هواداران رم در مسابقه دیشب خود به منظور قدرددانی از ژوزه مورینیو بنرهای بزرگی به ورزشگاه المپیکو آورده بودند تا از سرمربی سابق تیمشان تشکر کنند.

به گزارش جهان مانا، در یکی از بزرگترین بنرها در انتقاد به مدیریت باشگاه نوشته شده: ما خواستار جام‌ها و جایزه‌ها نبودیم، بلکه فقط احترام به پیراهن و هوادارانش را خواستیم. به رم احترام بگذار و برای مردمش بجنگ!

بنر هواداران تیم رم برای مورینیو

دیدگاه