خربین با این حرکت، یاد آرش برهانی را زنده کرد!

مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه به یک خوشحالی آشنا پرداخت.

به گزارش جهان مانا، عمر خربین مهاجم باتجربه تیم ملی فوتبال سوریه پس از این که از روی نقطه پنالتی دروازه ایران را باز کرد، خوشحالی گلی شبیه به خوشحال پس از گل آرش برهانی مهاجم سال های نه چندان دور تیم استقلال انجام داد.

خوشحالی خربین بازیکن سوریه

آرش برهانی

دیدگاه