تصاویری از تماشای مسابقات اسبدوانی در موقعیت های عجیب!

هفته اول مسابقات کورس اسبدوانی کشور، شنبه ۱۴ بهمن‌ماه در اهواز برگزار شد.

 

به گزارش جهان مانا، تصاویر تماشاگران این مسابقات که به نظر می رسد از امکانات مناسبی بهره مند نیستند، قابل توجه است.

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

مسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهوازمسابقات کورس اسب دوانی کشور در اهواز

دیدگاه