کارشناس قطری: قلعه‌نویی شبیه آنجلوتی است!

احمد البنعلی کارشناس الکاس ادعای جالب درباره قلعه‌نویی کرده است.

به گزارش جهان مانا، احمد البنعلی کارشناس الکاس در اظهار نظر جالبی عنوان کرد:«قلعه‌نویی حس آنجلوتی به من می دهد .او کنار زمین به گل ها واکنش خاصی ندارد و خوشحالی نمی کند.از نظر استایل هم به کارلتو نزدیک است.»

 

دیدگاه