اشک‌های سعید بند نمی‌آمد

سعید عزت‌اللهی به شدت بعد از پایان بازی گریه می‌کرد.

به گزارش جهان مانا ، سعید عزت‌اللهی بعد از پایان بازی به شدت در حال گریه بود و تلاش بایکنان برای آرام کردن او هم به نتیجه‌ای نرسید. در حالی که دوربین تلویزیون الکاس روی صورت سعید فوکوس کرده بود، او به شدت اشک می‌ریخت.

این در حالی است که سایر بازیکنان ایران هم به شدت از این لحظات متاثر بودند و روی زمین نشستند و به شکلی اندوهبار چهره بازیکنان خوشحال قطر را تماشا کردند.

سعید که روی هر دو گل ایران اثر مثبت داشت، امید زیادی داشت تا با پیروزی در این بازی طعم بازی در فینال را بچشد. البته باتوجه به اینکه او 27 ساله است، شانس خوبی دارد تا در جام بعددی هم به میدان برود.

 

منبع: ورزش3
دیدگاه