شوک سنگین کمیته انضباطی به ساکت الهامی

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص سرمربی دو تیم لیگ برتری مختلف صادر کرد.

به گزارش جهان مانا ، دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران برگزار و از سوی ساکت الهامی ، سرمربی تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به تیم حریف ورفتار غیرورزشی بعد از خروج از زمین رخ داد. وی به ۲ جلسه از همراهی تیم خود در مسابقه رسمی محروم است و باید ۲ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

*مجتبی حسینی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک به دلیل نشر اکاذیت به داوران و بررسی تخلف ایشان که محرز و مسلم تشخیص داده شد وی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمنا یک جلسه محرومیت تعلیقی ایشان پس از قطعی شدن این حکم قابلیت اجرایی خواهد داشت و از دستور موقت صادره نیز به شماره۲۲۴۳ نیز رفع اثر می شود.

 

دیدگاه