پایان ثبت‌نام انتخابات ریاست فدراسیون ووشو

چند نفر برای رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون ووشو با یکدیگر رقابت می کنند.

به گزارش جهان مانا ، سرنوشت فدراسیون ووشو به زودی مشخص می شود.

زمان ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون ووشو که از 5 فروردین ماه آغاز شده بود، امروز (دوشنبه - 20 فروردین ماه) و پس از 10 روز کاری پایان یافت.

امیر صدیقی رئیس کنونی فدراسیون ووشو، عباس شیبک، مجتبی جانعلی، سیدامیر نوری سادات و جعفر عرفانیان پنج نفری بودند که اقدام به ثبت‌نام کردند. 

 

دیدگاه