محمد محبی بهترین بازیکن ماه لیگ روسیه شد

مهاجم ایرانی تیم روستوف روسیه به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد.

به گزارش جهان مانا، محمد محبی در نظرسنجی بهترین بازیکن ماه لیگ روسیه با ۴۵ درصد آرای کاربران به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.مهاجم ایرانی روستوف در ماه مارس ۴ گل زد و یک پاس گل داد.

محبی بهترین بازیکن روسیه

دیدگاه