چرخش سازمان لیگ به سمت پرسپولیس در قانون بازی‌های رو در رو؟

ایسنا نوشت : بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییری از سوی سازمان لیگ فوتبال در قانون بازی‌های رو در رو رخ نداده و حتی لیگ بیست و سوم می‌تواند شاهد انجام سومین داربی در این فصل هم باشد.

به گزارش جهان مانا، سهیل مهدی، مدیر کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال بامداد امروز (سه‌شنبه) تکلیف نحوه رتبه‌بندی دو یا چند تیم در صورت هم‌امتیاز شدنشان را مشخص کرد. بر اساس صحبت‌های مهدی، در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، بازی‌های رو در روی تیم‌های هم‌امتیاز در جدولی جداگانه و ایزوله مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس رتبه تیم‌های هم‌امتیاز در این جدول ایزوله، رتبه نهایی‌شان در لیگ برتر مشخص خواهد شد.

اولویت رتبه‌بندی در این جدول به ترتیب، امتیاز در بازی‌های رو در رو، تفاضل گل در بازی‌های رو در رو و گل زده بیشتر در بازی‌های رو در رو (در صورت هم‌امتیاز شدن بیش از دو تیم) است. حال اگر این پارامترها بین تیم‌های هم‌امتیاز برابر شود، رتبه‌بندی این تیم‌ها بر اساس تفاضل گلشان در جدول کلی لیگ برتر تعیین می‌شود. در نتیجه گل زده در خانه حریف در رتبه‌بندی تیم‌های هم‌امتیاز اهمیتی ندارد.

اهمیت توضیحات سهیل مهدی جایی مشخص می‌شود که تا پیش از این، استقلالی‌ها تصور می‌کردند که در جدول بازی‌های رو در رو بالاتر از پرسپولیس قرار خواهند گرفت چرا که گل زده در خانه حریف هم در جدول بازی‌های رو در رو حائز اهمیت است اما حالا با توضیح مدیر کمیته مسابقات سازمان لیگ مشخص شد که با توجه به تساوی در داربی‌های رفت و برگشت لیگ بیست و سوم، در صورت هم‌امتیاز شدن سرخابی‌ها در پایان فصل، تفاضل گل کلی آنها تعیین کننده است؛ موضوعی که در صورت ادامه فرم خوب دو تیم، قهرمان لیگ برتر را مشخص می‌کند.

آیا قانون بازی‌های رو در رو اخیرا تغییر کرده است؟

موضوع مهمی که وجود دارد این است که قانون بازی‌های رو در رو از ابتدا به همین شکل بوده و تنها خوانش بد استقلالی‌ها از این قانون باعث به وجود آمدن این سوءتفاهم شده است.

سازمان لیگ فوتبال اردیبهشت سال ۱۴۰۱ قانون رتبه‌بندی تیم‌های هم‌امتیاز را تغییر داد که بر اساس آن اولویت رتبه‌بندی این تیم‌ها به جای تفاضل گل، به بازی‌های رو در رو تغییر پیدا کرد. نکته جالب درباره این قانون، احتمال وقوع سومین داربی در لیگ بیست و سوم است زیرا اگر هم امتیاز، هم تفاضل گل و هم گل زده استقلال و پرسپولیس برابر شود، باید شاهد یک داربی در زمین بی‌طرف در پایان فصل باشیم. این قانون به شرح زیر بوده است:

 ۱- بیشترین امتیاز به دست آمده در همه مسابقات گروهی

در صورت تساوی امتیاز ۲ یا چند تیم در همه مسابقات گروهی در جدول رده بندی مسابقات، نتیجه حاصله از دیدارهای رو در رو بین تیم‌های  هم‌امتیاز  به ترتیب و به شرح ذیل تعیین کننده خواهد بود لذا ابتدا نتایج رو در روی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز مساوی، در یک جدول جدید از جدول نهائی مذکور استخراج شده و تیم‌ها بر اساس نتایج حاصله از بازی‌های رو در رو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و ترتیب ذیل رتبه بندی می‌شوند:

۲- نتایج حاصل از بازی رو در رو

۱-۲ - بیشترین امتیاز به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول جدید استخراجی)

۲-۲ - تفاضل گل بیشتر در بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول جدید استخراجی)

۲-۳ - بیشترین گل زده به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول جدید استخراجی)

(تبصره: در کلیه حالت‌های رقابت رو در رو برای دو تیم، احتساب نتایج رو در رو بر اساس مندرجات آورده شده در ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی مسابقات می باشد.)

در ادامه، در صورت تساوی شرایط در موارد ذکر شده بالا به ترتیب، موارد ذیل تعیین کننده رتبه بندی تیم‌ها خواهد بود:

۲- تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)

۳- بیشترین تعداد گل زده به دست آمده در همه مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)

۴- در صورت تساوی در تمام موارد فوق، انجام مسابقه در زمین بی طرف با رعایت مقررات حذفی.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار