نامه فدراسیون فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا

همزمان با واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هلدینگ خلیج فارس و بانک فدراسیون فوتبال این موضوع را به طور رسمی به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا رساند.

به گزارش جهان مانا ، دیروز نامه رسمی از سوی فدراسیون فوتبال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد که فهوای این نامه واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و از همه مهمتر تفکیک مالکیت دو باشگاه بود.

با این واگذاری مشکل تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا برای همیشه حل شد.

۳ اردیبهشت ماه آخرین فرصت فدراسیون فوتبال ایران برای تفکیک مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود که این کار در نهایت با تصمیم مهم و حیاتی دولت ختم به خیر شد.

 

دیدگاه