اولین اقدام مالکان جدید باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس امروز موفق شد ده درصد از مطالبات بازیکنان خود را پرداخت کند.

به گزارش جهان مانا، این پرداختی باعث شد تا دریافتی بازیکنان پرسپولیس در فصل جاری از ۵۰ درصد بیشتر شود.

نکته مهم اینکه، این اولین پرداختی باشگاه پرسپولیس به بازیکنان این تیم از طریق کنسرسیوم بانکی است.

 

دیدگاه