علی عالی: تمرکز مهم ترین موضوع برای نساجی است

علی عالی سخنگوی باشگاه نساجی گفت: بازیکنان نشان دادند که می توانند داخل زمین از حقشان دفاع کنند.

به گزارش جهان مانا، علی عالی با بیان اینکه نزدیک به پانصد هوادار نساجی در استادیوم حضور داشتند خیلی جو مثبتی بود، گفت: تمرکز مهم ترین موضوع برای نساجی است

سخنگوی باشگاه نساجی همچنین افزود : توافق شده است که کسی مصاحبه نکند.

علی عالی گفت: هر بازی برای ما یک فینال است.

 

منبع: ورزش3
دیدگاه