کشف دومین فساد فوتبالی در لیگ برتر؟

مهر نوشت: در شرایطی که بررسی پرونده فساد مالی در باشگاه مس باز است و روال قانونی و قضایی خود را طی می‌کند، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد به یک باشگاه لیگ برتری هم اتهام فساد وارد شده است.

به گزارش جهان مانا، پس از آنکه زوایای جدیدی از فساد مالی رخ داده در باشگاه مس رفسنجان منتشر و باعث ورود مراجع قضایی در این پرونده شد، مهدی تاج که برای حضور در کنگره فیفا به تایلند سفر کرده است، تصمیم گرفت از همانجا حکم برکناری خداداد افشاریان رییس کمیته داوران و سهیل مهدی رییس کمیته مسابقات لیگ را صادر کند.

افشاریان در شرایطی از مسؤولیت خود برکنار شد که علاوه بر ریاست کمیته داوران، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز بود و همین امر تبعاتی را برای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به همراه داشت.

در حالی که رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس جریان دارد و هنوز زوایای کامل آن بررسی نشده است، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد در یکی دیگر از باشگاه‌های لیگ برتری اتهام فساد دیگری مطرح شده که بازهم رد پای یک مدیر فوتبالی در آن دیده می شود.

فساد در دومین باشگاه لیگ برتری در شرایطی مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته که مهدی تاج رئیس فدراسیون از نهادهای نظارتی خواسته است به طور جدی و دقیق این پرونده را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.

 

دیدگاه