اعلام رای صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین

کمیته انضباطی رای خود را درباره دیدار صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین صادر کرد.

به گزارش جهان مانا، رای کمیته انضباطی در خصوص تخلفات دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین به شرح زیر است:

1- یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در ورزشگاه خانگی در مسابقه لیگ برتر برای تیم صنعت نفت آبادان

2- محرومیت مسعود گادار و عوامل منتسب به تیم صنعت نفت آبادان از حضور در محل برگزاری مسابقات تیم به مدت دو جلسه.

گفتنی است این رای ها در پی تخلف "بدرفتار نسبت به مقامات رسمی مسابقه و مقام غیررسمی از سوی تماشاگران منتسب"، صادر شده است.

رای کمیته انضباطی

دیدگاه