خبر شوکه‌کننده برای هواداران مازندرانی فوتبال؛ باشگاه نساجی به فروش گذاشته شد!

مدیرعامل نساجی مازندران از تصمیم جدی این باشگاه مبنی بر واگذاری امتیاز تیم خبر داد.

به گزارش جهان مانا،  درباره علت این تصمیم فعلا صحبتی نکرده اند.

دیدگاه