جریمه 500 میلیاردتومانی استقلال خوزستان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه استقلال خوزستان را به همراه دو باشگاه گل گهر سیرجان و نساجی مازندران به دلیل عدم رعایت آیین نامه صدور مجوز باشگاهی جریمه کرد.

به گزارش جهان مانا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی تخلفات عدم رعایت معیارهای مجوز حرفه‌ای توسط باشگاه گل گهر سیرجان به شرح زیر است:

 

جریمه نیم میلیاردی استقلال خوزستان از سوی کمیته انضباطی

رأی تخلفات عدم رعایت معیارهای مجوز حرفه‌ای توسط باشگاه استقلال خوزستان به شرح زیر است:

جریمه نیم میلیاردی استقلال خوزستان از سوی کمیته انضباطی

رأی تخلفات عدم رعایت معیارهای مجوز حرفه‌ای توسط باشگاه نساجی مازندران به شرح زیر است:

جریمه نیم میلیاردی استقلال خوزستان از سوی کمیته انضباطی

 
دیدگاه