طارمی روز جمعه دوباره در تست پزشکی اینتر حاضر می‌شود

شمارش معکوس برای اعلام رسمی انتقال مهدی طارمی به اینتر آغاز شده است.

به گزارش جهان مانا ، وضعیت جسمانی مهدی طارمی روز جمعه برای آخرین بار توسط کادر پزشکی اینتر چک خواهد شد.

به گزارش متئو بارتزاگی، خبرنگار نزدیک به اینتر از اسکای ایتالیا، مهدی طارمی که ظهر روز سه شنبه وارد ایتالیا شد، نیاز به حضور در تست‌های پزشکی تکمیلی اینتر دارد. طارمی قبلا تست‌های پزشکی را پشت سر گذاشته اما روز جمعه برای آخرین بار مورد معاینه قرار می‌گیرد تا اطمینان نهایی از وضعیت جسمانی‌اش حاصل شود. گفتنی است طبق اخبار هفته‌های قبل، مهاجم تیم ملی ایران در ماه فوریه میلادی دور از چشم خبرنگاران در تست پزشکی اینتر شرکت کرده بود. 

 

دیدگاه