عصبانیت شدید خداداد عزیزی هنگام تعویض با منصوریان!

حجم ویدیو: ۱.۶۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۰ دانلود ویدیو

ویدیویی قدیمی از عصبانیت خداداد عزیزی هنگام تعویضی با علیرضا منصوریان همراه با پرتاب لباس و کفش طلایی را ببینید.

 

/

 

دیدگاه