حقوق تاج در AFC چقدر است؟/ فیلم

تاج رییس فدراسیون فوتبال مدعی شد که حقوقی از فدراسیون فوتبال دریافت نمی کند!

به گزارش جهان مانا، رییس فدراسیون فوتبال گفت: حقوقی در AFC نمی‌گیرم، فقط حق ایاب و ذهاب به من پرداخت می‌شود.

تاج افزود : از سال ۸۶ که به فدراسیون فوتبال آمدم یک ریال هم نگرفته‌ام!

دیدگاه