بهترین تصمیم حسن روحانی در دوران کرونا چه بود؟

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت در دولت دوازدهم و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از بهترین تصمیم حسن روحانی رئیس جمهور سابق در دوران کرونا می‌گوید.

به گزارش جهان مانا، این تصمیم در دوران کرونا با معاش کارگران در ارتباط بود و به گفته دکتر رییسی ، نتیجه خوبی هم داشت.

دیدگاه