رائفی‌پور دوباره گاف داد!/ ویدئو

اظهارات اخیر رائفی‌پور بار دیگر خبر ساز شده است و کاربران فضای مجازی نادرستی اظهارات او را ثابت کردند.

به گزارش جهان مانا، رائفی پور در ویدئویی می‌گوید: «اقبال لاهوری در زمان شاه به بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی سفر کرد اما ساواک اجازه ورود او به ایران را نمی‌داد زیرا او را خطرناک می‌دانست.»

این ادعا در حالی مطرح شده که اقبال لاهوری در سال ۱۳۱۷ و در زمان سلطنت رضاشاه درگذشته است.

دیدگاه