لحظه بیرون آمدن زیردریایی در قطب شمال!

در این ویدیو لحظه ای را مشاهده میکنید که یک زیردریایی متعلق به بریتانیا در قطب شمال از زیر آب که سطحش یخ زده است، بیرون می آید.

حجم ویدیو: ۱.۱۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۶ دانلود ویدیو

 

 

دیدگاه