تصاویر دردناک از رضا داوود نژاد بر روی تخت بیمارستان

ویدیویی از مرحوم رضا داوود نژاد بر روی تخت بیمارستان و قول او به مردم در زمانی که او چند سال پیش در بیمارستان بستری بود دوباره بازنشر شد.

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار