صحبتهای عجیب پناهیان در تلویزیون: حضرت علی خشن و پیامبر گوشت تلخ بود!

پناهیان در برنامه زنده شبکه  سه صحبتهای عجیبی درباره پیامبر و امام علی (ع) و اخلاق ایشان مطرح کرد و گفت حضرت علی خشن بود و پیامبر اسلام نیز گوشت تلخ بود و نتوانست برای خود باند تشکیل بدهد!

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار