تست ایمنی جلیقه ضد چاقو و خنجر (سلاح سرد) بر روی مدیرعامل شرکت سازنده!/ فیلم

در این ویدیو، مدیرعامل شرکت سازنده جلیقه ضد سلاح سرد، شخصا مورد تست ایمنی جلیقه تولیدی شرکتش قرار میگیرد که ضد انواع سلاح سرد شامل چاقو، قمه وخنجر میشود.

حجم ویدیو: ۱.۸۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۶ دانلود ویدیو
دیدگاه