تصاویری از ازسازی صحنهٔ زورگیری در بزرگراه صدر

متهمانی که ۲۱ فروردین در بزرگراه صدر زورگیری کرده بودند بعد از دستگیری امروز برای بازسازی صحنهٔ جرم به بزرگراه صدر آمدند که ویدیوی آن را می بینید.

حجم ویدیو: ۹۳۵.۳۹K | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۰ دانلود ویدیو

 

 

دیدگاه