انتقاد تند بازیگر معروف از همکاران سابقش: چندشم می‌شود از خیلی‌هایتان؛ خجالت بکشید یک ذره آدم باشید!/ فیلم

نصرالله رادش با انتشار ویدیوی به تندی از گروهی از همکاران سابقش انتقاد کرد و گفت: از حداقل پنجاه درصد همکارانم حالم به هم می‌خورد. اینقدر ریا دارند. اینقدر دروغ‌اند و اینقدر کوچک‌اند.

به گزارش جهان مانا، نصرالله رادش با انتشار ویدیوی به تندی از گروهی از همکاران سابقش انتقاد کرد و گفت:

«از حداقل پنجاه درصد همکارانم حالم به هم می‌خورد. اینقدر ریا دارند. اینقدر دروغ‌اند و اینقدر کوچک اند.

چندشم میشه از دیدن خیلی هایتان. چون روزهایی که توی سر شما می زدند و مثل حیوون باهاتون برخورد می کردند نصرالله رادش دستتان را گرفت و شما حتی بهش زنگ نمی‌زدید.

 همه اش دروغ و دروغ و دروغ! پستی از هیکل‌تان می‌بارد.حالم به هم می خورد از دیدن‌تان و یکی از خوشبختی‌هایم اینه که نمی بینم‌تان.

 اگر این را قبل از مرگم نمی گفتم خیلی درد داشت. خجالت بکشید. یک ذره آدم باشید و از وضع رفقایتان بپرسید.»

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار