پزشکیان: عامل تورم و گرانی چه کسی است؟ حتما آمریکا کرده!

پزشکیان در مناظره پنجم گفت: ما این حرف‌ها را می‌زنیم، اما یک عده افرادی را می‌آوریم که نه تجریه دارند نه علم دارند و نه کارشناس هستند و بعد کی بود، کی بود من نبودم. پس همه تقصیر‌ها مال گذشته است. خب این آدم‌هایی که جدید آمده اند تقصیر کی است؟ این مشکلاتی که در ادارات و در گوشت و نان و مسکن وجود دارد تقصیر کی است؟ حتما آمریکا این کار‌ها را کرده!

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار