فندق‌چینی

هر ساله در اواسط شهریور کشاورزان کوهستان های گیلان مشغول برداشت فندق از باغ های خود می شوند ؛گیلان بزرگترین تولید کننده فندق در کشور است و ۵۹ هزار و ۲۰۰ خانوار گیلانی به این کار مشغولند.

این تصاویر برداشت فندق در روستای کمنی دیلمان گیلان را نشان می دهد.

دیدگاه