استراحت در سایه نیشکر

برداشت نیشکر هرساله از اوایل آبان در مزارع خوزستان در شهرهای خرمشهر، شادگان، کارون، اهواز، باوی، شوش و شوشتر آغاز می‌شود و در صورت شرایط مناسب آب و هوایی حداکثر تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت. محصول پس از برداشت به واحدهای هفت‌گانه شرکت توسعه نیشکر منتقل و به شکر و محصولات جانبی تبدیل می شود.

دیدگاه