رونق بازار سنگ‌تراشان با کرونا

با شیوع ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر این روزها، سنگ‌تراشان در شهرستان خرم آباد روزهای پرکاری را تجربه می‌کنند.

در ورودی بهشت رضا شهرستان خرم آباد حدودا نزدیک به ۴۰ باب مغازه سنگتراشی (‌سنگ قبر) وجود دارد که با توجه به افزایش مرگ و میر، حجم کار آنها سه برابر شده است.

دیدگاه