هزینه تعمیرات آپارتمان با کیست؟

یکی از مشکلات آپارتمان‌نشینی بحث هزینه تعمیرات است که معمولا بین اعضای ساختمان اختلاف ایجاد می‌کند.

 

در برخی از شرایط لازم است تا قسمت‌هایی از خانه مورد تعمیرات قرار بگیرد؛ اما بحث مهم هزینه تعمیرات آپارتمان است. ممکن است گاهی برخی از مالکین در این شرایط از پرداخت هزینه تعمیرات خودداری کنند. همراه ما باشید تا ببینیم در این‌حالت چه کسی باید هزینه را پرداخت کند یا اصلا تعمیرات را انجام می‌دهند یا خیر؟

قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب سال ۱۳۴۷ به موضوع هزینه تعمیرات آپارتمان پرداخته است و حتی ضمانت اجرا برای فردی که سهم خود را پرداخت نکرده تعیین کرده است.

هزینه تعمیرات آپارتمان در مشاعات یا قسمت‌های مشترک ساختمان که مختص یک یا چند واحد خاص نبوده و به‌تمامی مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد، همچون درب پارکینگ و ایزوگام پشت‌بام، مطابق قانون به عهده تمام مالکین است.

قانون در این راستا بیان می‌کند، توافق مالکین در ابتدا در دستور کار قرار می‌گیرد. بنابراین، درصورتی‌که در مورد هزینه تعمیرات آپارتمان، میان مالکین، توافق خاصی وجود داشته باشد، نحوه تقسیم این هزینه‌ها، طبق توافق صورت‌گرفته، خواهد بود.

در حالتی که میان مالکین واحدها در مورد نحوه تقسیم هزینه تعمیرات آپارتمان توافق خاصی وجود نداشته باشد، حکم قانون در مورد نحوه تقسیم این هزینه‌ها در حالتی که هزینه تعمیرات آپارتمان ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی داشته، سهم هر مالک از هزینه‌ها به‌اندازه نسبت میان قسمت اختصاصی وی با مجموع تمام قسمت‌های اختصاصی آپارتمان خواهد بود.

اما در حالتی که میان مالکین واحدها در مورد نحوه تقسیم هزینه تعمیرات ساختمان، توافق خاصی وجود نداشته و هزینه تعمیرات آپارتمان، نیز ارتباطی با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی نداشته، در چنین مواردی، نحوه تقسیم این هزینه‌ها میان واحدهای هزینه تعمیرات درهای ورودی و درب پارکینگ آپارتمان، نمونه‌ای از این هزینه‌ها هستند.

در موردی که اختلاف برای پرداخت هزینه تعمیرات آپارتمان، میان مالک و مستأجر یک آپارتمان بوده و مالک یا مستأجر، هر کدام برای پرداخت سهم خود هنگام تعمیرات آپارتمان خودداری می‌کنند قانون بیان می‌کند:

مطابق ماده ۴۸۶ قانون مدنی، در رابطه میان مالک و مستأجر، هزینه تعمیرات ساختمان در مورد تعمیرات عمده و کلی، مانند تعمیرات لوله‌ها، آب‌گرم‌کن و کولر، بر عهده مالک بوده و در مورد تعمیرات جزئی، مانند قفل درب‌ها و پریزهای برق، بر عهده مستأجر ملک است.

لازم به ذکر است که برخی از هزینه‌های تعمیرات کلی، مانند تعمیرات کولر و آب‌گرم‌کن، درصورتی‌که مالک، این اشیا را به نحو سالم، تحویل مستأجر داده و خرابی و نقص وسیله، ناشی از تقصیر مستأجر باشد، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، بر عهده مستأجر بوده و در این موارد، وی ملزم به انجام تعمیرات موردنظر است.

 

منبع: منیبان
دیدگاه