کنایه جمهوری اسلامی به رسایی و شریعتمداری؛ عقده‌های خود را به اسم عقیده حاج قاسم مطرح نکنید

روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر حسین شریعتمداری و حمید رسایی را یادآور شده و از آنان خواسته عقده‌های خود را به اسم عقیده شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح نکنند.

به گزارش جهان مانا ، در ادامه مطلب روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: برخی حرف هایی می گویند که فقط سایز دهان خودشان است و بوی برخاسته از کلمات هم اذیتشان نمی کند. یکی خبرنگاری را مستعد ترین شغل برای جاسوسی می داند اما نمی گوید "مدیرمسئولی" چه نسبتی می تواند با نفوذ و جاسوسی داشته باشد! دیگری هم از یاد برده مشرب فکری و رفتاری حاج قاسم را و او را هزینه پندار خود می کند که اگر حاج قاسم نبود فلان و فلان و فلان را داعش به کنیزی می گرفت.خوب است که مردم شهید سلیمانی را بهتر از مدعیان می شناسند. همه می دانند که منطق و مشربِ حاج قاسم چنان بود که میان مردم خط کش نمی گذاشت.

نویسنده در ادامه تاکید کرده است: این بزرگترین توهین به حاج قاسم است که برخی ها عقیده های پر عقده خود را به نام او بیان کنند. او دفاع از همه را وظیفه خود می دانست بی آنکه منتی داشته باشد و مزدی بخواهد.

دیدگاه