تکذیب واگذاری دانشگاه پیام نور به فرهنگیان

رئیس دانشگاه پیام نور واگذاری دانشگاه پیام نور به فرهنگیان را تکذیب کرد.

به گزارش جهان مانا، رییس دانشگاه پیام نور گفت: واگذاری واحدهای دانشگاه پیام نور به فرهنگیان یا هیچ دانشگاهی در دستور کار نیست.

وی افزود: درخواست داریم که دانشگاه پیام نور در خود دانشگاه ادغام شود.

 

منبع: ايسنا
دیدگاه