آلودگی به تهران برگشت

شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۰۴ قرار دارد و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. ایستگاه پارک سلامت در منطقه ۱۷ آلوده‌ترین و ایستگاه شهرک چشمه در منطقه ۲۲ امروز پاک‌ترین نقطه شهر تهران است.

 

به گزارش جهان مانا به نقل از کنترل کیفیت هوای تهران، ۱ ایستگاه در وضع پاک (سبز) ۱۶ ایستگاه در وضع قابل قبول (زرد) و ۱۱ ایستگاه در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و ۳ ایستگاه در وضع ناسالم برای همه (قرمز) قرار دارد.

ایستگاه پارک سلامت در منطقه ۱۷ با ثبت عدد شاخص ۱۶۳ و وضع ناسالم، آلوده‌ترین نقطه و ایستگاه شهرک چشمه در منطقه ۲۲ با شاخص ۴۸ و قرار گرفتن در وضع پاک، بهترین شرایط را در شهر تهران دارند.

شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۸۳ و وضع قابل قبول قرار داشت.

در تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ روز هوای پاک، ۲۱۰ روز قابل قبول و ۹۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز ناسالم برای همه ثبت شده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان سال گذشته ۲ روز هوای پاک و ۱۵۹ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۲ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را گذراندند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.

 

 

 

دیدگاه