تصویر روز ناسا: سحابی ماهی گندیده!

سحابی تاریک لیندز ۱۲۵۱ (LDN 1251) با فاصله حدود 1000 سال‌نوری از ما، بالاتر از صفحه کهکشان راه‌شیری در حرکت است.

به گزارش جهان مانا ، این سحابی ستاره‌زا به خاطر شکل ظاهری‌اش از پشت تلسکوپ، «سحابی ماهی گندیده» نیز خوانده می‌شود و اگر در نور فروسرخ به آن بنگریم، ستارگانی را در حال شکل‌گیری درون آن می‌بینیم.

ابر مولکولی غبارآلود لیندز ۱۲۵۱ بخشی از مجموعه سحابی‌های تاریکی است که به سمت منطقه شراره قیفاووس کشیده شده است. کاوش‌های نجومی در سراسر طیف الکترومغناطیسی، موج‌ضربه‌ها و جریان‌های فوران‌یافته مرتبط با ستارگان تازه متولدشده را در جای‌جای این ابرهای میان‌ستاره‌ای پنهان‌کار آشکار کرده است؛ ازجمله آن‌ها می‌ةوان به درخشش سرخ‌فام رد برجامانده از اجرام پراکنده هربیگ-هارو اشاره کرد که در تصویر پنهان شده‌اند.

سحابی ماهی گندیده! 1

کهکشان‌های دوردست نیز در پس‌زمینه تصویر حضور دارند، هرچند که اغلب آن‌ها در پشت این گستره غبارآلود پنهان شده‌اند. این منظره جذاب بیش از چهار قرص کامل ماه را در آسمان می‌پوشاند که با توجه به فاصله این سحابی، متناظر با پهنای ۳۵ سال‌نوری در موقعیت سحابیLDN 1251 است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار