ماسک بر صورت ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه برای اولین بار و هنگام بازدید از یک بیمارستان نظامی ماسک زد که مورد توجه خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت.

دیدگاه